حداکثر 5 پرونده ، هر اندازه 10 میلیون پشتیبانی می شود. خوب
ZHENGZHOU HANLIN AMUSEMENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD.
تامین کنندگان تایید شده

اعتماد

مهر

تایید

تامین کننده

اعتبار

بررسی

قابلیت کننده

ارزیابی

قیمت دریافت کنید

ما یک تیم خدمات حرفه ای داریم ، انواع خدمات و محصولات را به شما ارائه می دهیم و بهترین قیمت را ارائه می دهیم! درخواست خود را از طریق فرم آنلاین ارسال کنید و هرچه اطلاعات بیشتری در اختیار ما باشد ، بهتر می توانیم نیازهای شما را درک کرده و به پروژه شما پاسخ دهیم.
*پروژه
*پیام
فایل را انتخاب کنید

1 یا چند پرونده را انتخاب کنید و بارگذاری کنید ، حداکثر 10 مگابایت برای هر کدام

تماس

به:

Lisa Liu (ZHENGZHOU HANLIN AMUSEMENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD.)